Τα Κουκούλια
Πολιτιστικός Σύλλογος Κουκουλίων, υπηρετώντας τον πολιτισμό και τον τόπο μας. "Η Ιστοσελίδα του Συλλόγου μας λειτουργεί από το 1999"

Κλίμα

Το κλίμα στην περιοχή είναι ηπειρωτικό, εξ αιτίας των μεγάλων ορεινών όγκων.

Χαρακτηρίζεται από ψυχρό και παρατεταμένο χειμώνα, σύντομη άνοιξη, από θερμό και πλούσιο σε βροχές καλοκαίρι, με παρατεταμένο φθινόπωρο.

Το κλίμα της περιοχής ευνοεί την ανάπτυξη πλούσιας χλωρίδας και πανίδας.

 

 

line2