Τα Κουκούλια
Πολιτιστικός Σύλλογος Κουκουλίων, υπηρετώντας τον πολιτισμό και τον τόπο μας. "Η Ιστοσελίδα του Συλλόγου μας λειτουργεί από το 1999"

Νερόμυλοι – Νεροτριβές

Στο χωριό μας υπήρχαν δύο (2) νερόμυλοι: Ο Νερόμυλος της εκκλησίας στη Δημάρα, ο οποίος έχει πέσει και δυστυχώς δεν υπάρχει σήμερα και ο Νερόμυλος με νεροτριβή και μαντάνια του «Πολύζου» στον «Γκότεβο» πλησίον του ποταμού Αράχθου, ο οποίος λειτουργεί και σήμερα, όλο το χρόνο.

Nερομυλος στη  Δημαρα

 Nερομυλος  στον Γκοτεβο

 

line2