Τα Κουκούλια
Πολιτιστικός Σύλλογος Κουκουλίων, υπηρετώντας τον πολιτισμό και τον τόπο μας. "Η Ιστοσελίδα του Συλλόγου μας λειτουργεί από το 1999"

Τοπωνύμια

1.    Αγνάντι

2.    Αμπέλια

3.    Αλώνι της Λαμπρως

4.    Ασβέστης

5.    Ασπρόραχη

6.    Βασιλάκι

7.    Βρύση Πέτρα

8.    Βρύση του χωριού

9.    Βρωμονέρη

10.   Γκορτσιές

11.   Γκότεβος

12.   Δημάρα (Δμάρα)

13.   Ιτιά

14.   Καπνοτόπ

15.   Κοκαλιάρες

16.   Κοκκινόλακα

17.   Κοτσέκι

18.   Κωνσταντίνος

19.   Λαγκάδα

20.   Λιθάρια ή Δυό Λιθάρια

21.   Μάνθια

22.   Μαρμαρέτσι (Μαρμαρέτς)

23.   Μεγαμπέλι

24.   Μπασιούλα

25.   Μπουφ

26.   Νιζερός (Ντζιρός)

27.   Ντράφος

28.   Παλιοπλατάνια

29.   Παλιοχώρι (Παλιοχώρ)

30.   Πάνω Γουριανά

31.   Παρασπόρι (παρασπόρ)

32.   Πηγαδάκι

33.   Πλάτανος

34.   Ράχη

35.   Ρόγκια

36.   Σα

37.   Σελίο

38.   Σκτέλα

39.   Σπαρτιάη

40.   Τσαρτσώνια

41.   Τσιούτσορ

42.   Τσουγκρί

43.   Φράγκια

44.   Φτεργιόνα

 

line2